Lucija Rosc (1995) je vizualna umetnica, ki živi in dela v Ljubljani. Dodiplomski študij fotografije je končala na Fakulteti za aplikativne vede VIST v Ljubljani (2018), magistrski študij Oblikovanja vizualnih komunikacij, smer fotografija, pa je s posebno pohvalo zaključila na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (2022). Rosc je prejemnica Prešernove nagrade UL ALUO za magistrsko delo. Imela je več samostojnih razstav ter sodelovala na številnih razstavah doma in v tujini. Med drugim so bila njena dela predstavljena na sejmih sodobne fotografije Unseen Amsterdam in Photo Basel, na sejmu sodobne umetnosti Viennacontemporary, v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Galeriji Škuc, Galeriji P74, Galeriji DobraVaga in Galeriji Fotografija. Lucija Rosc v umetniški praksi združuje raziskovalni pristop z igrivo interpretacijo, navdih pa črpa iz otroških spominov, družinskih arhivov in okolja, kjer je odraščala. 

/

Lucija Rosc (1995) is a visual artist who lives and works in Ljubljana, Slovenia. She completed her undergraduate studies in photography at VIST – Faculty of Applied Sciences in Ljubljana (2018) and finished her master’s degree in Visual Communication Design specialising in photography with a special distinction at UL ALUO (2022). Rosc is a recipient of the UL ALUO Prešeren Award for her master’s thesis. She has had several solo exhibitions and her work has been presented at the contemporary photography fairs Unseen Amsterdam and Photo Basel, the art fair Viennacontemporary, at the Museum of Contemporary Art Metelkova, Škuc Gallery, P74 Gallery, DobraVaga Gallery and Galerija Fotografija, among others. Her art practice combines an investigative approach with play, drawing inspiration from her childhood memories, family archives and the environment in which she grew up. 


Galerijsko zastopstvo / Gallery Representation 
Galerija Fotografija


CV   ︎lucija.rosc@gmail.com