Jona Bednjanec + Lucija Rosc 


    
 

V kolaborativnem projektu Rojstnodnevni mlaji oblikovalke pletenin Jone Bednjanec in fotografinje Lucije Rosc, umetnici združita svoja različna si medija izražanja in pretvorita fotografije v pletenine. Serija uprizarja motive s fotografij rojstnodnevnih mlajev, ki jih Lucija Rosc zbira že od leta 2015. Gre za tradicionalne objekte praznovanja, ki so specifični slovenskemu prostoru. Ob jubileju se slavljencem, običajno na vasi, postavi visoko smreko, ki je lahko okrašena s prometnim znakom in šaljivimi pripisi. V zadnjem času pa opazimo mlaje zelo različnih vrst; od okrašenih vozil, transparentov, ogromnih skulptur, lutk ipd. Zbirka fotografij je topografsko-antropološka raziskava običaja v domačem prostoru. Preko razstav, knjig in socialnih omrežij je fotografinja opozorila na ta pojav širšo množico ljudi in z njihovo pomočjo dokumentiranja ustvarila obsežen arhiv, ki ga dnevno posodablja (instagram profil: @rdmlaji). Jona Bednjanec svoje izdelke značilnih živih barv ter raznolikih vzorcev in vezav oblikuje sama. Naplete jih na pletilnemu stroju, ki ga tokrat uspe sprogramirati tako, da ta splete fotografije. Umetnica z uporabo ostankov prej iz lokalnih proizvodenj pletenin opozarja na pomembnost reciklaže v oblikovalskem in tekstilnem svetu, uporaba slovenskih materialov pa gre z roko v roki tudi z motiviko tradicionalnega slovenskega običaja. Občuti se natančnost in pozornost s katerima se umetnici lotevata ustvarjanja vsakega izmed izdelkov. Rezultat so edinstvene pletenine, ki niso le unikati v smislu proizvodnje, ampak so unikatni tudi v idejni zasnovi.

/

In a collaborative project Rojstnodnevni mlaji, created by knitwear designer Jona Bednjanec and photographer Lucija Rosc, the artists combine their different types of artistic techniques and transform photographs into knitwear. The series is showing motifs from photographs of birthday maypoles, that Lucija Rosc is collecting ever since 2015. They are traditional objects of birthday celebrations, specific to the Slovenian space. In the countryside on someone’s birthday anniversary, their friends and family usually put up a tall spruce tree, garnished with a road sign and funny writings. Lately very different types of mlaji are appearing, from ornate vehicles to banners, large sculptures, puppets, etc. The collection of photographs is a topographic-anthropologic exploration of a tradition in a local space. Through exhibitions, books and social media, the photographer is introducing this phenomenon to a large crowd of people. With their contributions and her own documenting, she creates an extensive archive which is updated daily on the Instagram account @rdmlaji. Jona Bednjanec designs distinctively colourful products with versatile patterns and bindings by herself. She produces them with a knitting machine that, for this project, she managed to re-program in a way that it knits photographs. The artist stresses the importance of recycling in a world of design and textile industry by using the remnants of woollen yarns from local knitwear productions. Furthermore, the usage of local Slovenian materials corresponds with the idea of traditional folk custom. A certain meticulousness and vigilance can be felt in how the artists are tackling the creation process of each of their products. The result is unique knitwear that is not only one of a kind in terms of production, but in the sense of conceptual design as well.︎ Teja Miholič